Search icon

Ansvarlig spilling – hvordan ta vare på deg selv når du spiller på nett?

Spillavhengighet png Spillavhengighet png

Hva er spillavhengighet?

Spillavhengighet er likt andre sykdommer der en person mister kontrollen som pyromani eller kleptomani. I alle slike tilfeller så har personen det gjelder problemer med å kontrollere sin oppførsel og å stoppe bruken av det de er avhengig av. Dette gjelder til og med når de er klar over at deres oppførsel skader dem selv og andre rundt de. Du kan bruke vår casinoguide som gode rettningslinjer for trygg spilling.

Når det er snakk om spillavhengighet eller spilleproblemer, så er det viktig å huske på at problemet har mange ulike ansikter og det kan få utløp på mange ulike utløp. Avhengighetsfaktoren sitter i kroppen til den det gjelder. Vi kan kategorisere noen ulike spillavhengighets-typer og måten de spiller på. Problemspilling er når en person ikke spiller dag og natt og er helt besatt av spilling, men spiller såpass mye at spillingen er ute av kontroll og har negative effekter på livet til den det gjelder og de rundt denne personen. Dette kan oppdages ved at en person for eksempel lyver til de rundt seg om sin spilling, ikke gir slipp på tapte midler eller selv innser at spillingen er i ferd med å gå for langt. Neste kategori er binge-spilleren. Personer som faller under denne kategorien er personer som spiller for mye, men kun i perioder. Slike personer ser ut til å ha spillingen under kontroll fordi de kan gå i lengre perioder uten å spille i det hele tatt. Men symptomene på spilleavhengighet kommer frem når personen går inn i en ny spilleperiode og mister kontrollen igjen. Den tredje typen vi vil legge til er den type av spiller som er fullstendig spilleavhengig. Det er denne type av personer de fleste tenker på når det er snakk om spilleavhengighet. Her vil du finne en person som ikke kan stanse sin spilling. Slike personer vil fortsette å spille, uansett om de vinner eller taper, og uansett hva konsekvensene er. En person som er spilleavhengig vil også se etter muligheter til å satse litt penger og spille litt selv når de vet at de ikke har råd til å tape en krone til. Dette kan også kalles patologisk spilling.

Hvor vanlig er Spillavhengighet?

Å finne ut den eksakte prosentdelen av befolkningen som lider av spillavhengighet eller har problemer med å kontrollere sin spilling på annen måte er vanskelig fordi det er veldig avhengig av selvrapportering. Men mange har prøvd å estimere antallet som sliter med sin spilling, og flere av disse har kommet frem til omtrent samme resultat. De som har problemer med sin spilling ligger på mellom 2-3% av befolkningen, og 1% av befolkningen går i kategorien spilleavhengig.

Disse tallene er ofte høyere i områder med enkel tilgang til spilling. I 2002 kom det ut en rapport som sa at rundt 3-4% av befolkningen i staten Nevada, der Las Vegas ligger, kunne ha problemer med sin spilling og være spilleavhengige. I dag er spilling og online casinoer tilgjengelige for alle over hele verden og dette med ansvarlig spilling og spilleavhengighet er et viktig tema å ta opp.

Det er vanskelig å finne ut akkurat hvor mange mennesker det er som søker hjelp for sin spilling. Med alle resurser som er tilgjengelige på nett så er det mange som ikke trenger å rette seg mot ulike organisasjoner for å få hjelp med sin spilling. Mange av de som har problemer med å kontrollere spillingen kommer over dette på egen hånd, og blir dermed aldri rapportert inn, mens andre fortsetter å spille i årevis uten å søke hjelp.

Hva er det som gjør at noen blir spilleavhengige?

Enkelt sagt så kan man si at spilleavhengighet forårsakes av en persons vanskeligheter med å kontrollere sin egen oppførsel. Hva som ligger bak denne oppførselen kan variere enormt fra person til person.

En av de største faktorene til spilleavhengighet er av biologisk natur. Som vi har nevnt ovenfor så er det mange grunner til å mene og tro at spilleavhengighet er som annen avhengighet og at det er noe i hjernen som gjør at en person sliter med å kontrollere sin spilling og oppførsel uten å tenke på konsekvenser. Scaning av hjernen til de som har problemer med å kontrollere sin spilling viser at hjernen responderer på spilling på nett på samme måte som hjernen til en dopavhengig reagerer på sine stimuli.

Det er andre, indirekte faktorer som også spiller inn når det kommer til problemer med å kontrollere spilling. For eksempel kan det ha mye å si hvordan en person tenker om spilling på nett. Mange mener at det er den enkeltes feilbedømmelser og misforståelser av hva som er rett oppførsel på et online casino som til sist kan ende med en persons spilleavhengighet.

Når vi snakker om en spillers misoppfattelser så snakker vi om troen på at en rekke av uavhengige tilfeller vil påvirke utfallet på fremtidige, uavhengige tilfeller. For eksempel dersom en mynt kastes 6 ganger opp i luften og lander på kron hver gang så er oddsen fortsatt 50/50 at det blir mynt ved neste kast. Men spillers misoppfattelser tillater en person å tro at sjansen er større at det blir mynt neste kast for å ‘gjøre opp’ for alle kron. Spillers misoppfattelser kan gi ekstra motivasjon for en spilleavhengig til å ikke gi opp sine tap fordi spilleren tror at det er større sjanse for at gevinsten kommer ved neste spinn, kast eller kort.

Et poeng som stadig går igjen i litteratur som er skrevet om spilleavhengighet er at det ikke er utenforliggende faktorer som spiller inn for at slik oppførsel skal feste seg. Stress kan trigge slik oppførsel hos noen som har problemer med spilling, personlige problemer eller problemer på jobben er ikke grunnen til problemer med spilling og spilleavhengighet. Og selv om tilgang til spill og casino kan øke spilleavhengighet i befolkningen så blir det feil å si at casinoer eller andre gambling-institusjoner direkte skaper slike problemer. Dersom spilling og gambling ikke er tillat så vil de med spilleavhengighet og problemer med å kontrollere sin oppførsel alltid finne måter å få utløp for dette på. Men det som er bevist er at spill der satsing og spill går i høyt tempo har lettere for å få en person til å spille mer. Slike spill er for eksempel online spilleautomater der spillet er fargerikt og går veldig raskt i forhold til et lotterispill der spilleren kun kan satse en gang om dagen eller en gang i uken.

Andre faktorer som spiller inn når det kommer til sannsynligheten for å bli spilleavhengig er for eksempler andre avhengigheter. Dersom en person er avhengig av for eksempel dop, alkohol eller mat så er sjansen større for at denne personen også blir avhengig av spill og gambling. Det er også andre diagnoser som har blitt satt som risikofaktorer for å utvikle spilleavhengighet. Sykdommer som schizofreni og antisosial personlighetsforstyrrelse er eksempler på tilstander som er knyttet til utviklingen av spilleavhengighet.

Hvordan innse at du har et problem med spilling

Selv om det kan virke ganske enkelt å oppdage slike problemer med alle de tydelige symptomene som vi har snakket om ovenfor her, så er det ganske utrolig hvor lenge en person kan gå uten at han eller hun selv, eller andre rund oppdager at det er et problem. Dette er fordi mange av de symptomene som er knyttet til spillavhengighet ofte må oppdages av den som spiller og dermed blir det letter for dem å skjule problemet, til og med for seg selv.

Selv om definisjonen av spilleavhengighet og problem kan variere rundt om i verden og til og med fra organisasjon til organisasjon så er det mange profesjonelle som er enige om visse tegn og symptomer. For eksempel har American Psychiatric Association jobbet frem en liste over kjennetegn som kan brukes for å kjenne igjen problemer med avhengighet når det kommer til spill på nett. Dette er tegn som at individet konstant tenker på spilling og føler at de hele tiden må øke sine satsninger for å ivareta spenningen i spillet. Han eller hun blir også sinte eller aggressive dersom personen kutter tilbake på spillingen. Personer som er spilleavhengig følger opp sine tap i håp om å redde seg inn og de lyver ofte for å dekke over sin spilleaktivitet. Slike personer kan også finne på å finansiere sine satsninger via illegale handlinger. Et sikkert tegn på at en person er avhengig av spill på nett er at personen satser viktige forhold for å få spille. De belager seg på finansiering fra venner, familie og andre for å kunne betale ned spillegjeld og de klarer ikke å slutte å spille selv om alt annet rakner rundt dem.

Det er viktig å huske på at en person trenger ikke å vise alle tegnene på listen for å diagnosers med spilleavhengighet. For å få diagnosen spilleavhengig så må en person møte 5 av disse kriteriene og ikke ha andre mentale problemer. Å ha problemer med spilling er et løsere begrep og vi foreslår at enhver person som viser tegn til noe av det vi har listet over bør tenke seg om og se nærmere på sine egne spillevaner og satsninger. En person som møter flere av kriteriene vi har listet over kan godt ha et problem med sin spilling og bør vurdere å få hjelp.

Men det holder ikke å bare ta en titt på denne listen for å bestemme om en person sliter med spilleavhengighet. For å sette en nøyaktig diagnose så må en trent psykolog gjennomføre en fullstendig evaluering av et individ for å være sikker på at det ikke er andre medisinske tilstander som skaper denne oppførselen. Dette kan inkludere en fysisk test og et intervju for å kunne gjøre en fullstendig utreding av personens mentale helse.

Negative effekter med spilling og gambling

Noen negative sider med spilling er allerede ganske tydelig lagt frem mens andre er mindre fremtredende. Det å satse for mye penger kan gi en person store finansielle problemer og en som er helt spilleavhengig kan veldig raskt dra på seg store gjelder som kan få katastrofale følger. Slike finansielle problemer og problemer med gjeld kan igjen føre til rettslig forfølgelse fordi noen spilleavhengige kan ty til andre og ulovlige midler for å få betalt tilbake eller for å få mer penger å spille for.

Selv om alle de finansielle følgefeilene er viktige og kan bli store, så er det enda viktigere å vite om alle de mentale problemene som spilleavhengighet kan skape. Valg som gjøres på grunn av spilling av en som er avhengig av slike spill kan gå hardt utover personens privatliv, forhold eller arbeid. Det å være avhengig av spill kan også føre til at en person blir deprimert eller suicidal.

I tillegg til at personen med spilleproblemer og spilleavhengighet skader seg selv og sitt privatliv så viser statistikken at det kan gå utover sikkerheten og helsen til de som er nærmest den som er spilleavhengig. Det kan være vold i hjemmet og misbruk av mennesker. Til og med barn som ikke direkte skades av deres foreldres problem med spilling, kan senere i livet utvikle problemer som depresjon, stoffmisbruk eller oppførselsproblemer.

Å bli bedre

Det er heldig vis mange måter en person med avhengighet kan bli bedre på. Dette gjelder også de som er spilleavhengige. Det er ikke en løsning eller behandling som regnes som standard eller den beste når det kommer til spilleavhengighet, men det kan virke som psykoterapi er den mest effektive måten å ta tak i problemer rundt spilleavhengighet på. Det å få hjelp av en trent profesjonell som kan mye om slike atferdsproblemer kan være kritisk for personen med spilleavhengighet. En av grunnene til at psykoterapi kan være så effektivt er fordi mange av de som er spilleavhengige ofte har andre, underliggende problemer som kan best løses i terapi.

En viktig kilde for informasjon om spilleavhengighet for norske spillere er Hjelpelinjen. Hjelpelinjen ble til som et samarbeidsprosjekt mellom Lotteritilsynet og Sykehuset Innlandet HF Sanderud. Hjelpelinjen vil hjelpe spillere som tror de har problemer med spilling og spilleavhengighet. I tillegg ønsker hjelpelinjen å samle informasjon og kartlegge spilleavhengighet i Norge. Hjelpelinjen kan vise deg som har problemer videre til rett behandling der du bor. Hjelpelinjen kan nås via epost eller via telefon som er åpen mellom kl 09:00 og kl 21:00 alle hverdager.

Det finnes ingen mirakelkur eller medisin som gjør at en person mister lysten til å spille. Men det har blitt påvist en viss sammenheng mellom bruk av antidepressive tabletter eller medisin mot annen avhengighet, og det å miste litt av lysten til å spille og det å bli så følelsesmessig engasjert når en spiller.

Hvordan hjelpe andre med spilleproblemer

Det kan være vanskelig å oppdage avhengighet hos andre. Men mange av de kriteriene vi har nevnt over kan brukes for å avgjøre om du eller en person rundt deg har problemer med spilling. Dersom du oppdager at en person som står deg nær har begynt å lyve om sin spilling eller at de ofrer nære forhold for å kunne fortsette å spille så kan dette være tegn på at ting er i ferd med å skli ut av kontroll. Dersom personen det gjelder hinter til eller sier rett ut at han eller hun har et problem med spilling så er det på høy tid å ta personen seriøst og gjøre noe. Mange vil gjerne ha hjelp, men er redde for å spørre eller for å faktisk innrømme at de har et problem.

Som venn, familie eller annen nær kontaktperson så er noe av det viktigste du kan gjøre å utdanne deg selv om emnet ‘spilleavhengighet’. Familie og venner bør være aktive og støttende i behandlingen og dersom du oppdager at en du kjenner har spilleproblemer så er det viktig å ikke dømme eller true den det gjelder. Dette kan gjøre vondt verre. Men det er også viktig å ikke støtte oppom spillingen eller legge til rette for mer spilling for personen som er avhengig. For eksempel er det dumt å tilby seg å betale ned spillegjeld da dette kan føre til mer spilling. Tilby heller hjelp til å finne finansiell konsultasjon slik at de selv kan ta ansvar og betale ned egen gjeld.

Det kan være vanskelig å få en du kjenner til å innse at han eller hun har et problem. Det finnes ingen enkel måte å overbevise noen om dette på og det er vanskelig å hjelpe en som ikke vil ha hjelp. Det beste kan være å fortelle om hvordan spillingen påvirker deg og ditt forhold til den som spiller.

En metode som er mye brukt når det kommer til avhengigheter, både spilleavhengighet og annen avhengighet, er såkalte intervensjoner eller innblandinger. Dette er når familie og/eller venner går sammen og forteller den som spiller at de er bekymret. Selv om dette ikke direkte endrer noe oppførsel så kan det være det første sparket bak som gir positive følgeeffekter for den som har et spilleproblem. Tonen som settes i en slik innblanding eller intervensjon bør være kjærlig men bekymret. Hver person som er innblandet bør fortelle om hvordan spillingen har påvirket dem personeling. En slik innblanding bør aldri på noen måte være aggressiv eller konfronterende.

Resurser for deg som sliter med spilleavhengighet

Hvis du eller noen du kjenner har problemer med spilling og spilleavhengighet så er det mange ulike måter å få hjelp på. I dag er det meste tilgjengelig for alle enten via nettet eller via servicesentere. Det fine er at det ikke er en bestemt måte som funker på alle for alle har sin personlighet og sin versjon av problemet. Det kan til og med hende at en blanding av flere ulike metoder kan være det beste. Du kan finne gruppemøter med andre i liknende situasjoner, terapi med en egnet psykolog eller andre måter å få hjelp og behandling. Spilleavhengighet er en avhengighet som burde tas like alvorlig som andre avhengigheter. Søk hjelp dersom du tror at du selv eller en du står nær har problemer med å kontrollere spillingen.

Norske resurser for hjelp med spilling: