Search icon

Brukervilkår

Servicevilkar png Servicevilkar png

Vi ønsker deg velkommen til nettsiden vår norskonlinecasino.info.

Det er din plikt å holde deg informert om våre brukervilkår presentert nedenfor. Disse reglene vil gjelde for nettstedet vårt og våre tjenester. Ved å bruke nettstedet godtar du å respektere alle brukervilkårene og tjenestene på nettsiden.

1.Overholdelse og endring av bruksbetingelsene

Hvis du er uenig i ett eller flere vilkår i våre brukerbetingelser, er det din plikt å stanse all aktivitet på nettstedet, samt enhver manipulasjon av tjenestene våre.

Bruksbetingelsene som presenteres for deg nedenfor kan endres når som helst, uten varsel. Det er derfor ditt ansvar å regelmessig konsultere våre brukerbetingelser og å holde deg informert om eventuelle oppdateringer.

I tillegg forbeholder vi oss retten til å suspendere tilgangen din til nettstedet og tjenestene våre hvis vi finner ut at en slik handling er passende. I dette tilfellet vil du ikke motta noen forhåndsvarsel eller økonomisk kompensasjon.

2.Våre tjenester

 • Vår side dekker informasjon relatert til den globale gamblingindustrien, alle subjekter kombinert: landbaserte og online casinospill, gamblingoperatører og andre tjenester som tilbys til gambling og gamblingspillere.
 • Alt innhold og tjenester som tilbys til spillere har det eneste formålet å gi deg informasjon. Alle tjenester og innhold som behandles på nettstedet vårt gjøres tilgjengelig for leseren med åpen og gratis tilgang. Vår side gir også leseren gratis tjenester - som våre nyhetsbrevet.
 • Nettstedet vårt tar sikte på å gi objektiv informasjon for å veilede leseren, vi er ikke avhengige av tredjepartsinnhold, og heller ikke av noen annen gamblingside (casino, bookmaker og poker). Siden vår foretar ingen betalinger til spillere eller gamblingoperatører, og mottar heller ingen betalinger fra brukere.
 • Videre er siden vår og tjenestene våre tilgjengelige 24/7. Imidlertid kan vi ikke planlegge et avbrudd i tjenestene våre og din tilgang til nettstedet under en ukontrollert hendelse eller vedlikehold som tar sikte på å forbedre din komfort og kvaliteten på tjenestene våre. Vårt firma kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av avbrudd på nettstedet vårt eller din tilgang til nettstedet. Vi er heller ikke ansvarlige for skade forårsaket av tilstedeværelsen av et virus på nettstedet vårt eller en av våre tjenester.

3.Bruk av nettside og tjenester

 • Bare personer over 18 år kan bruke nettstedet og tjenestene våre i henhold til lovene som gjelder i ditt bostedsland. Derfor må enhver person under lovlig alder slutte å bruke tjenestene våre og nettstedet vårt.
 • Med fare for å bli skadet, forbeholder vi oss retten til å suspendere tilgangen til nettstedet vårt og tjenestene våre for enhver person som er mindreårig. Som en påminnelse er ikke noe av innholdet vårt ment å oppmuntre en mindreårig til å lese artiklene våre, og heller ikke å bruke tjenestene våre eller de fra gamblingsider (casino, bookmaker og poker).

4.Rettigheter og åndsverk

 • Vårt firma og våre partnere eier alle verktøyene som er tilgjengelig på nettstedet vårt (programvare, skriftlige dokumenter, data, bilder, illustrasjoner, fotografier, videoer, musikk og grafikk) under lov om opphavsrett og immaterielle rettigheter. Vårt visuelle og grafiske innhold gjøres tilgjengelig for brukere for informasjonsformål. Merkene som finnes og vises på nettstedet vårt er også beskyttet av opphavsrett og immaterielle rettigheter. Følgelig kan ingen brukere av nettstedet vårt tilegne seg dette innholdet og bruke det til personlige eller private formål.
 • Videre kan ingen bruker slette, modifisere eller laste opp noe visuelt eller grafisk innhold (oppført ovenfor) siden opphavsretten og immaterielle rettigheter tilkommer selskapet vårt.

5.Brukerinnhold

Våre bruksvilkår for brukerinnhold gjelder for alle vårecområder (kommentarer, operatørvurderinger, assistansestøtte og kontaktmetoder).

 • En bruker er ikke autorisert til å laste ned, sende via e-post, poste eller overføre data som finnes på nettstedet vårt og på våre gratis diskusjonsområder (bilder, fotografier, grafikk, musikk, videoer, programvare og tekster). Brukeren vil alltid holdes ansvarlig for innholdet som er igjen på nettstedet vårt og våre tjenester. Derfor er vi ikke ansvarlige for "Brukerinnhold", og vi har ingen forpliktelse til å overvåke eller moderere det.
 • Videre frasier en bruker seg alle sine rettigheter til innholdet sitt, fra det øyeblikket det er publisert på nettstedet vårt eller våre tjenester. Derfor må du godta at dette "brukerinnholdet" kopieres, oversettes, utnyttes, reproduseres, endres eller slettes av selskapet vårt.
 • "Brukerinnhold" kan også bli offentliggjort, avhengig av våre forskjellige tjenester. Som et resultat kan informasjon du avslører leses, samles inn og brukes av andre brukere. Under ingen omstendigheter vil vårt selskap og vår side bli holdt ansvarlig for informasjonen som spres og innholdet som er offentliggjort.
 • Som en påminnelse er våre områder - som lar brukere distribuere innholdet deres - gratis utvekslingsrom der samfunnets regler og lovene i ditt bostedsland trer i kraft. Derfor har du ikke tillatelse til å spre innhold som er hatefullt, ærekrenkende, vulgært, uanstendig, rasistisk, trakasserende, sexistisk, upassende og kan skade selskapet vårt, partnere eller andre brukere. Videre kan du ikke få andre brukere til å bryte våre vilkår for bruk. Ellers forbeholder vi oss retten til å suspendere tilgangen din til nettstedet vårt og våre tjenester.

6.Forbudte aktiviteter

Ved å konsultere nettstedet vårt eller bruke tjenestene våre minner vi deg om at det er forbudt å:

 • Samle inn informasjon om andre brukere av nettstedet vårt.
 • Bruk våre tjenester til ulovlige formål.
 • Distribuer, kopier, modifiser og oversett kildekoden til nettstedet vårt.
 • Samle informasjon om selskapet vårt og nettstedet vårt.
 • Oppgi informasjon på nettstedet vårt til tredjeparter.
 • Distribuere virus eller andre filer.
 • Skade vår virksomhet, våre partnere og andre brukere.

7.Engasjementer

Ved å bruke tjenestene våre eller surfe på siden vår bekrefter du at:

 • Du har nådd den lovlige alderen i ditt bostedsland.
 • Du vil bruke tjenestene våre ved å følge våre vilkår for bruk strengt.
 • Du vil ikke bruke tjenestene våre til å delta i aktiviteter som er ulovlige i ditt bostedsland.
 • Du vil ikke utgi deg for å være en annen bruker eller enkeltperson.

8.Oppsigelse av dine brukerrettigheter

 • Vi forbeholder oss retten til umiddelbart å avslutte din tilgang til nettstedet vårt hvis du har brutt noen vilkår eller vilkår i disse bruksvilkårene. I tillegg kan vi si opp avtalen vår av en annen grunn som vi anser som rimelig og passende. Vi kan også avslutte bruken av nettstedet vårt hvis vi bestemmer oss for å avslutte tjenestene våre.
 • I tilfelle vi bestemmer oss for å suspendere tilgangen din til nettstedet vårt og våre tjenester, vil du ikke bli tilbudt noen oppsigelsesfrist. Oppsigelse av dine brukerrettigheter - etter eget skjønn - kan gjøres etter vår egen vurdering, i den grad en slik avgjørelse er hensiktsmessig.

9.Advarsel angående tredjepartsinnhold

Nettstedet vårt kan gi lenker til andre nettsteder, til spesifikke produkter eller innhold som tilbys av andre selskaper enn oss. Denne typen informasjon kalles "tredjepartsinnhold".

 • Vi kan gi deg "tredjepartsinnhold" på nettstedet vårt og tjenester for din informasjon. Dette "tredjepartsinnholdet" lar oss tilby deg kvalitetsinnhold, samtidig som det gir deg friheten, eller ikke, til å konsultere det.
 • Under ingen omstendigheter kan du holde nettstedet vårt og selskapet vårt ansvarlige for "tredjepartsinnhold" distribuert av våre tjenester. Videre kan vi ikke garantere nøyaktigheten av informasjonen i dette "tredjepartsinnholdet". Kvaliteten og sannheten til "tredjepartsinnholdet" tilhører i sin helhet nettstedet og selskapet som driver dette innholdet.
 • Videre minner vi deg om at disse bruksvilkårene kun gjelder for nettstedet vårt og våre tjenester. Derfor må du lese og godta "tredjepartsinnholdet" du ønsker å se. Vi garanterer ikke vilkårene for bruk av "tredjepartsinnhold", og det er ditt ansvar å ta hensyn til dem.

10.Advarsel om spill

 • Siden vår gir deg en spilltjeneste - helt gratis - samt omdirigering til spillsider (casino, bookmaker, poker). Disse tjenestene tilbys kun for informasjonsformål, og utelukkende for din personlige underholdning. Selskapet vårt ønsker ikke under noen omstendigheter å oppmuntre deg til å spille, satse, eller tape pengene dine. Som et resultat vil en bruker bli holdt eneansvarlig for deres deltakelse, eller ikke, i spillene som sendes av våre tjenester og nettstedet vårt. Du må også innrømme at det er mulig å tape penger ved å spille på underholdningen som tilbys av siden vår og våre tjenester. Hvis du ikke er ansvarlig for ditt mulige tap av penger, vil du ikke kunne fremsette et krav mot nettstedet vårt eller våre partnere for å få reparasjon, refusjon eller kompensasjon.
 • Videre er denne spilltjenesten utelukkende rettet mot brukere som har nådd den lovlige alderen som gjelder i deres bostedsland. Vårt firma er ikke ansvarlig for aktivitetene dine på spillene som presenteres på siden vår, og det er din plikt å respektere lovene som er diktert av ditt bostedsland. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å suspendere tilgangen din til siden vår og tjenestene våre hvis vi har bevis på at du ikke har nådd den lovlige alderen for å spille.
 • Spilltjenestene våre er ikke ment å oppmuntre en mindreårig spiller til å satse, satse eller tape pengene sine. Du vil alltid bli holdt ansvarlig for dine handlinger på våre spilltjenester. Brukere vil imidlertid kunne finne linker, annonser og eksterne referanser som fører til "tredjepartsinnhold" fra våre partnere. Det er opp til deg å følge, eller ikke, informasjonen vår har det eneste formålet å holde deg informert om aktiviteter relatert til gambling og casino-industrien.

11.Ansvarsbegrensninger

 • Vårt firma er på ingen måte ansvarlig for uaktsomhet eller skade forårsaket av en tredjepart direkte eller indirekte (tap av fortjeneste, gevinst, bonus osv.). Våre tjenester tilbys deg kun for informasjonsformål, noe som gjør deg ansvarlig for din bruk av "tredjepartsinnhold". Videre kan vi ikke gå god for handlingene utført av en partner eller en operatør av "tredjepartsinnhold". Selv om dette "tredjepartsinnholdet" er knyttet til nettstedet vårt direkte eller indirekte, er vi ikke ansvarlige for kvaliteten eller nøyaktigheten til informasjonen som tilbys der.
 • Videre er selskapet vårt ikke ansvarlig for dine aktiviteter utført på nettstedet vårt. Følgelig kan du ikke holde oss ansvarlige for våre handlinger hvis vi er pålagt å suspendere eller begrense tilgangen din til nettstedet vårt og våre tjenester.

12.konfidensialitet

 • I den grad du godtar å respektere våre vilkår for bruk, må du respektere våre retningslinjer for konfidensialitet som vi inviterer deg til å konsultere.
 • Videre er det umulig for deg å avsløre en tvist eller rettstvist med vårt selskap eller en av våre partnere (med mindre annet er angitt av oss eller en rettslig og lovgivende myndighet). Ellers godtar du å avsløre informasjon eller samarbeide i en tvist hvis det kreves av loven. Behandlingen av denne informasjonen vil være strengt konfidensiell.

13.Brudd på opphavsretten

Hver bruker forplikter seg til å ikke krenke noen opphavsrett og immaterielle rettigheter. Derfor respekterer selskapet vårt disse rettighetene, i den grad et brudd kan skade oss. Hvis du mener at selskapet vårt, nettstedet vårt eller tjenestene våre ikke er i samsvar med respekt for opphavsrett og immaterielle rettigheter, kan du informere oss ved å sende inn:

 1. Ditt navn og/eller firmaets navn.
 2. Din kontaktinformasjon.
 3. En melding om brudd på opphavsrett (URL og detaljert beskrivelse).
 4. En elektronisk eller manuell signatur.
 5. En erklæring som beviser din gode tro.

14.Fullstendig avtale

 • Så snart du besøker nettstedet vårt, eller bruker tjenestene våre, godtar du å respektere alle vilkårene for bruksvilkårene som er presentert for deg ovenfor. Hvis ellers vi mener at du har brutt våre bruksbetingelser, kan vi avbryte denne felles forpliktelsen og suspendere nettstedet vårt og våre tjenester til deg. Siden brudd på ett eller flere vilkår i disse bruksvilkårene kan skade oss, har vi rett til å be deg om regress eller kompensasjon i tilfelle av spesiell skade.
 • I tillegg gir din forpliktelse deg ingen spesielle rettigheter eller fordeler i forbindelse med nettstedet vårt, tjenestene våre og våre partnere. Denne avtalen illustrerer på ingen måte et partnerskap eller kommersiell tilknytning til vårt selskap eller våre partnere. Imidlertid kan samtykket ditt tildeles en annen enhet i selskapet vårt uten ditt samtykke.

I tillegg til disse Brukervilkårene kan du finne erklæring for personvern her. Personvernserklæringen gjelder din bruk av Siden og Tjenester. Personvernserklæringen er innlemmet ved referanse til brukervilkårene og danner en integrert del av denne. Servicevilkårene og Personvernserklæringen skal til sammen bli referert til som ‘Avtalen’ som utgjør en lovlig bindende avtale mellom deg og oss. I tillegg vil avtalen bestemme forholdet mellom deg og oss.

Viktig: Vennligst les Personvernserklæringen før du bruker Siden eller Tjenester.

Ved å gå inn på eller bruke Siden gir du ditt samtykke til Vilkår og Betingelser som er bestemt i Avtalen og er bundet til Avtalens vilkår.