Servicevilkår

I tillegg til disse Servicevilkårene kan du finne Erklæring for personvern her. Personvernserklæringen gjelder din bruk av Siden og Tjenester (definert under). Personvernserklæringen er innlemmet ved referanse til Servicevilkårene og danner en integrert del av denne. Servicevilkårene og Personvernserklæringen skal til sammen bli referert til som ‘Avtalen’ som utgjør en lovlig bindende avtale mellom deg og oss. I tillegg vil avtalen bestemme forholdet mellom deg og oss.

I Avtalen vil ‘du’, ‘din’, ‘bruker’ eller ‘spiller’ bety en person som bruker Siden, Tjenester eller Programvaren som inngår under Avtalen.

Viktig: Vennligst les Personvernserklæringen før du bruker Siden eller Tjenester.

Ved å gå inn på eller bruke Siden gir du ditt samtykke til Vilkår og Betingelser som er bestemt i Avtalen og er bundet til Avtalens vilkår.

1. Godkjenning og Endring av Avtalen

- Hvis du ikke går med på noen av de Vilkår eller Betingelser du finner i Avtalen burde du stoppe all bruk av Siden og Servicene.

- Vi kan endre Avtalen fra tid til annen. Eventuelle endringer vil tre i kraft 14 dager etter at de har blitt publisert på Siden. Endringene kan tre i kraft tidligere hvis det kreves av en gjeldene lov, regulering eller direktiv. Du samtykker at din tilgang til eller bruk av Siden eller din bruk av Tjenester etter en slik periode vil utgjøre din aksept av de endringer som er gjort i Avtalen.

- Det er ditt ansvar å sørge for at du er oppdatert på korrekt, nåværende Vilkår og Betingelser i Avtalen og vil ber deg å sjekke Servicevilkår og Personvernserklæring regelmessig.

- Vi kan avslutte eller stenge din bruk av Tjenester og/eller Siden når som helst, på vårt eget skjønn og for hvilken grunn som helst. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, et brudd på Avtalen av deg uten noen finansiell kompensasjon til deg.

2. Bruk av Siden og Tjenester

- Siden og dens Tjenester kan kun brukes dersom du er over 18 år da Siden og Tjenestene er pålagt denne aldersgrensen etter lov uansett hvilken jurdisksjon som gjelder der du befinner deg (Lovlig Alder)

- Siden og alt materiale som befinner seg på den er ikke designet for å tiltrekke seg eller rette seg mot de som ikke enda har nådd myndig alder.

- Hvis du ikke er myndig må du øyeblikkelig stoppe din bruk av eller tilgang til Siden og dens Tjenester.

3. Tjenester

- Siden gir informasjon i forhold til casinospill og spillindustrien (Tjenester)

- Siden og Tjenestene er gratis og kun for informasjonsformål.

- Menneskene bak siden driver ikke noe online casino eller poker-nettsted. De godtar heller ikke noen satsninger.

4. Immatrielle rettigheter

- Menneskene bak siden, deres affiliates og lisensgivere (der det er aktuelt) eier all programvare, data, skrevet materiale og annet innhold, grafikk, former, kunst, bilder, fotografier, funksjonelle komponenter, animasjoner, musikk, lyd, teks og all programvarekonsepter og dokumentasjon og annet materiale på, i eller gjort tilgjengelig via Siden (kalt Sideinnhold).

- Du sier deg enig i å ikke fjerne eller endre merkinger for opphavsrett eller annen eiendels-merke på Siden eller på Sideinnhold.

- Merkenavnet og andre varemerker, tjenestemerker og/eller varenavn som brukes på Siden (Varemerkene) er varemerker, tjenestemerker og/eller varenavn som tilhører Menneskene bak siden, deres affiliates og deres lisensgivere (der det er aktuelt) og disse enheter reserverer seg all rett til slike Varemerker.

- Sideinnhold og Varemerker er beskyttet av opphavsrett og/eller andre immaterielle rettigheter. Du anser herved at ved å bruke Tjenestene eller ved å bruke eller besøke Siden har du ingen rettigheter til bruk av Varemerkene og Sideinnhold og du kan kun bruke innholdet i fult samsvar med Avtalen.

5. Brukerinnhold

- Vi kan tillate at du overfører, laster opp, legger ut, sender e-post eller på annen måte lager tilgjengelig data, tekster, programvare, musikk, lyd, fotografier, grafikk, bilder, videoer, meldinger eller annet materiale (‘Brukerinnhold’) på Siden, som kan inkludere, men ikke er begrenset til å gjøres via online diskusjonsforumer og chat-muligheter.

- Du står helt ansvarlig for slikt Brukerinnhold, og Menneskene bak siden og deres affiliates har ingen ansvar ovenfor deg når det kommer til Brukerinnhold og herved frafaller alle krav du kan ha mot oss og våre affiliates i slike forbindelser.

- Ved å tilby Brukerinnhold gir du Menneskene bak siden og deres affiliates en evigvarende, ugjenkallelig, overførbar, verdensomspennende lisens til å bruke, kopiere, opptre, utnytte, distribuere, reprodusere, vise frem, modifisere, legge til, trekke fra, oversette, endre og opprette derivat av arbeid basert på Brukerinnhold eller del av dette på noen måte (inkludert uten å være begrenset til kampanjer og reklame-formål) og i hvilken som helst og all media nå kjent eller heretter utarbeidet uten noen form for kompensasjon. Du godtar herved også at du frasier deg alle moralske rettigheter til Brukerinnholdet.

- Du anerkjenner og sier deg enig i at hverken Menneskene bak siden eller deres affiliates er forpliktet til å overvåke eller se over Brukerinnhold.

- Du anerkjenner og sier deg enig i at alt Brukergenerert innhold kan endres eller fjernes av Menneskene bak siden og deres affiliates og du frasier deg herved alle rettigheter du har hvis Brukerinnholdet blir endret.

- Når du publiserer eller sender inn Brukerinnhold så kan all personlig og identifiserbar informasjon som du sender inn leses av, samles eller brukes av andre besøkende eller brukere av Siden. Informasjonen kan brukes av tredjeparter til å for eksempel sende deg uoppfordrete meldinger. Menneskene bak siden og deres affiliates er ikke og skal ikke være ansvarlige for personlig og identifiserbar informasjon som du velger å sende inn i Brukerinnholdet.

- Du skal til enhver tid be høflig når du samhandler med andre brukere og besøkende på Siden og du skal ikke engasjere deg i oppførsel som kan anses av oss som aggressiv, trakasserende, krenkende, ærekrenkende, vulgær, hatfull, uanstendig, støtende, rasistisk, sexistisk, fornærmende eller ellers upassende mot andre brukere.

- Du sier deg enig i å ikke engasjere deg i eller oppfordre andre til å engasjere seg i å overføre, legge ut eller gjøre matreale tilgjengelig på Siden, Brukerinnhold eller annet innhold som er: (i) er, eller som oppfordrer til aktivitet eller oppførsel som er ulovlig, truende, skadelig, trakasserende, fornærmende, krenkende, ærekrenkende, fornærmende, vulgær, uanstendig, pornografisk, invaderende av andres privatliv, hatefulle eller på annen måte utfordrende. (ii) du har ikke rett til å gjøre tilgjengelig under noen lov eller kontraktsmessige eller fidusene forhold; (iii) krenker enhver proprietær rett til tredjepart som inkluderer, men er ikke begrenset til, immaterielle rettigheter til noen person eller enhet eller noen rettigheter til publisitet, personlighet eller personvernet til enhver person eller enhet inkludert som et resultat av at du mislykkes i å opprettholde smtykke til å legge ut personlig og identifiserbar, eller på annen måte privat informasjon om en person; (iv) du fikk kompensasjon fra eller gitt annen form av omtenksomhet av en tredjepart; (v) inneholder begrenset eller skjult innhold; (vi) overtredelse av gjeldende lov, vedtekt, forskrift, regelverk eller avtale; (vii) er usant, skadelig eller ødeleggende for Menneskene bak sidens, deres affiliates eller Siden; (viii) er designet, blir designet for å forstyrre eller avbryte Siden; (ix) infisere Siden med et virus eller annen datakoding, filer eller programmer som er designet for å forsyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten av all programvare eller maskiner; og (x) reklamerer for, fremmer eller på annen måte relaterer til annen online enheter eller sider som er konkurrenter til Menneskene bak siden, deres affiliates eller Siden.

- Du skal ikke feil-representere eller komme med falske uttalelser i forhold til kilden eller opprinnelsen av noe Brukerinnhold.

6. Forbudte Aktiviteter

- Ved å besøke siden eller bruke Siden sier du deg enig i å ikke, og å ikke tillate andre til å:

 • a) Få tilgang til eller samle personlig og identifiserbar informasjon om andre brukere eller besøkende av Siden uansett grunn
 • b) Bruke Siden, Tjenestene og Sideinnholdet i sammenheng med noe ulovlig aktivitet;
 • c) Kopiere, re distribuere, utgi, rekompilere, reversere, demontere, modifisere, oversette eller gjøre noe forsøk på å få tilgang til kildekoden for å opprette derivativer av kildekoden, eller på annen måte;
 • d) Hente inn eller samle data eller informasjon gjennom Siden eller bruke noen form av robot, edderkopp, skraper eller andre metoder, automatiserte eller ikke, for å få tilgang til Siden;
 • e) Offentliggjør noe data om Siden eller dens Tjenester til tredjeparter
 • f) Distribuere skadelige koder, virus, spionprogramvare, trojanske hester, ormer, spionroboter, keyloggere eller annen form av skadelig drop, logiske bomber, skjulte filer, låser, klokker, kopibeskyttelsesfunksjoner, CPU serienummer referanser eller andre enheter med liknende hensikter for Siden eller Tjenestene eller brukere og besøkende av Siden eller brukere av Tjenestene.
 • g) Ikke endre, lease, kopiere, distribuere, vise frem, opptre med, reprodusere, gi ut, lisensiere, lage bearbeidede arbeid fra, overføre eller selge noe av innholdet på Siden, Varemerker eller brukerinnhold;
 • h) Gjøre programvaren tilgjengelig til tredjeparter gjennom et datanettverk eller på annen måte;
 • i) Ikke gjøre noen handlinger som vil redusere eller skade Menneskene bak siden, deres affiliates eller Sidens rykte.

7. Dine foretak og representasjon

- Ved å besøke eller bruke Siden representerer, garanterer og bekrefter du at:

 • ca) Du er av lovlig alder;
 • b) du kun vil bruke Siden og Tjenestene for ikke-kommersielle grunner og i en personlig sammenheng;
 • c) Du har verifisert og bekreftet at din bruk av Tjenestene og Siden ikke overskrider noen lover eller reguleringer i noen jurisdiksjoner som gjelder for deg og du ikke vil bruke Siden og Tjenestene eller materialene og informasjonen som er på Siden i sammenheng med ulovlig aktivitet;
 • d) Du skal bruke Siden og Tjenestene i full forståelse med de Vilkår og Betingelser som finnes i Avtalen som endres fra tid til annen;
 • e) Du ikke vil bruke Siden, Tjenestene eller noen informasjon herifra til noen ulovlige eller uautoriserte grunner som overtrer politiske, nasjonale eller internasjonale lover og regler (inkludert men ikke begrenset til regler om import, eksport, opphavsrett og varemerker);
 • f) Ikke imitere eller etterlikne et individ, person eller enhet, annet enn deg selv;
 • g) Å si fra deg alle rettigheter til å delta i en gruppeaktivitet eller rettsak med jurt mot Menneskene bak siden eller deres affiliates uansett jurisdiksjon hvor en slik rett er mulig og si deg enig i å underlegge deg voldsgiftsaken hvis det skulle oppstå en uenighet som tidligere skrevet i disse Vilkår og Betingelser.

- Hvid du bruker Siden på vegne av en organisasjon, et firma eller en enhet (samlet, en ‘Abonnerende Organisasjon) så representrerer og garanterer du: (i) at du er autorisert som en representativ eller agent for den Abonnerende Organisasjon med effektiv autorisasjon som er bindene mellom den Abonnerende Organisasjonen og Avtalen; (ii) at du har lest Avtalen; (iii) forstått denne Avtalen og (iv) godtar Avtalen på vegne av en slik Abonnerende Organisasjon.

8. Tredjepartsinnhold

- Denne siden kan inneholde hyperlinker til andre sider, tjenester eller produkter, eller til innhold som er driftet av andre personer/enheter enn oss (samlet kalt ‘Tredjepartsinnhold). Slike hyperlinker blir delt som en refreranse for deg og kun for din bekvemmelighet. Du sier deg enig i å ikke holde oss ansvarlig for Tredjepartsinnholdet. En hyperlink fra Siden til Tredjepartsinnhold er ikke grunnlag for å tro at vi bifaller innholdet. Kun du er ansvarlig for å avgjøre om du vil bruke noe av Tredjepartsinneholdet. Dette er på ditt eget ansvar og risk.

- Vi godkjenner ikke eller gjør noen garantier for eller representasjoner av noe slikt Tredjepartsinnhold (som inkluderer, men er ikke begrenset til nøyaktigheten av informasjonen eller kvaliteten av produktene eller tjenestene som du finner i Tredjepartsinnholdet).

9. Spilltjenester

- Siden, Sideinnhold og Tjenester lager informasjon som er tilgjengelig for deg kun for personlig underholdning og informasjon.

- Siden, Sideinnhold kan inneholde referanser til, link til eller reklame for Tredjepartsinnhold som relaterer til online gaming og spilltjenester (‘Spilltjenester’).

- Spilltjenestene er kun rettet mot og ment for å bli sett på og brukt av de brukere eller besøkende av Siden som befinner seg i jurisdiksjoner der bruk av Spilltjenester er lovlig.

- Uten å begrense det foregående så forstår du at lover som gjelder online spilling og gambling varierer rundt om i verden og det er kun ditt ansvar å forsikre deg at du er helt innforstått og holder deg til de lover, reguleringer og direktiver som gjelder der du befinner deg. Dette gjelder også når du bruker Siden, Tjenestene og Spilltjenestene. Din tilgang til Siden betyr ikke at Siden, Tjenestene, Sideinnholdet, Spilltjenestene og/eller dine aktiviteter via Siden er lovlige under de lover, reguleringer eller direktiver som gjelder i det landet du befinner deg i.

- Du sier deg herved enig i og bekrefter at i forhold til din tilgang til eller bruk av Spilltjenestene:

 • a) Så befinner du deg i en jurisdiksjon der det er helt livlig å bruke Spilltjenestene som du har tilgang til;
 • b) At du ikke er under 18 år eller den lovlige alder som gjelder for å engasjere seg i eller bruke Spilltjenestene;
 • c) At du har evaluert lovene, reguleringene og direktivene relatert til din bruk av Spilltjenestene og at din bruk eller tilgang til Spilltjenestene ikke vil overskride noe gjeldene lov, regulering eller direktiv;
 • d) At din bruk av informasjonen som er tilgjengelig på Siden eller via Tjenestene kan resultere i tap av penger du velger å spille eller satse på Spilltjenester;
 • e) At du vil verifisere de krav som settes av Spilltjenestene for deres bruk. Disse kravene kan endres fra tid til annen;
 • f) At du er fullstendig klar over at det er en risiko at du kan tape penger når du spiller og satser via Spilltjenestene og at du er fult ansvarlig for slike tap; og
 • g) At din bruk av Spilltjenestene er ditt eget valg, skjønn og risiko. I forhold til dine tap når du spiller så skal du ikke rette noen krav mot Menneskene bak siden, deres affiliates, deres lisensgivere eller deres respektive direktører, offiserer eller ansatte.

- Siden gir ikke noen råd når det kommer til om det er lov med online eller offline spilling og at det er kun ditt ansvar å forstå spill-lovene som gjelder der du befinner deg og forholde deg til disse lovene.

- Selv om vi gir deg informasjon som er relatert til spilling og gambling så oppfordrer vi ikke deg til å delta i spilling eller gambling (eller satsning). Velger du å spille eller gamble så er det ditt personlige valg. Men hvis du velger å spille eller gamble ber vi deg lese vår policy for Ansvarlig Spilling. Den finner du her.

10. Ansvarsfraskrivelse

- Din tilgang til og bruk av Siden, Tjenestene og alt materiale på siden eller som blir gjort tilgjengelig via Tjenestene velger du selv å bruke og det er din egen risiko.

- Siden, Tjenestene og alt materiale på Siden eller som blir gjort tilgengelig via Tjenestene blir gjort tilgjengelige på en ‘som det er’- basis. Menneskene bak siden, deres affiliates og deres lisensgivere sier fra seg alt ansvar for Siden, Tjenestene og alt materialet som er tilgjengelig på Siden eller som gjøres tilgjengelig via Tjenestene uttrykker eller impliser vilkår, representasjoner og garantier (enten ved lov, uttalelser eller på annen måte) inkluderer, uten begrensninger noe implisert garanti eller vilkår for salgbarhet, tilpassing til et spesielt formål, ikke blande seg, tilfredsstillende kvalitet, Sidens eller Tjenestenes nøyaktighet, eller overtredelse av gjeldende lover og reguleringer.

- Menneskene bak siden gir ingen garanti for at Siden, Tjenestene og alt materialet på Siden eller som blir gjort tilgjengelig via Tjenestene kommer til å møte dine krav, være uforstyrret, betimelig, sikker eller feilfri eller at feil vil bli rettet opp eller at det er virus-fritt, fritt for spionvare, skadelig programvare eller feil.

11. Ansvarsbegrensning

- Menneskene bak siden, deres affiliates og deres lisensgivere skal ikke være ansvarlig for deg, noen tredjepart via en kontrakt, erstatningsansvar, uaktsomhet eller på noen annen måte når det kommer til tap eller skade som på noen måte oppstår fra eller på noen annen måte er i sammenheng med deg eller noen tredjeparts bruk eller tilgang til Siden eller Tjenestene. Dette gjelder enten det er direkte eller indirekte og er inkludert, uten begrensning til, tap av business, tap av gevinster (inkludert tap av eller ikke mottatte ventede gevinster), forretningsforstyrrelse, tapt informasjon om business eller andre økonomiske skader eller følgefeil (til og med der vi har fått beskjed fra deg om muligheter for slike tap eller slik skade).

- Menneskene bak siden, deres affiliates og lisensgivere skal ikke holdes ansvarlige via kontrakt, erstatningsanvar eller på annen måte for tap eller skade som oppstår på noen måte i forhold til ditt bruk av noen link fra Siden. De er heller ikke ansvarlige for innholdet på noen av linkene som finnes på Siden.

- Du bekrefter herved at Menneskene bak siden ikke skal være ansvarlig ovenfor deg eller noen tredjepart for modifikasjoner til, utvisning fra eller avbrytning av Siden eller Tjenestene.

12. Erstatning

- Ved å besøke eller bruke Siden eller ved å bruke Tjenestene så sider du deg enig i å frigjøre oss, våre offiserer, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere, leverandører (samlet kalt ‘skadesløse partier’) med en gang fra og mot alle krav, forpliktelser, saksbehandling, skader, tap, forpliktelser, bøter og kostnader av alle slag. Dette er inkluderer, men er ikke begrenset til juridiske kostnader som kan komme etter eller oppstå som et resultat av: (i) en del av Avtalen; (ii) din tilgang til og bruk av Siden og Tjenestene (eller av noen andre som bruker ditt brukernavn og passord); (iii) dine overskridelser av lover; (iv) din uaktsomhet; (v) dine beviste overtredelser (samlet kalt ‘Kravene’).

- Du sier deg herved enig i: (i) å gi oss øyeblikkelig beskjed om noe Krav; (ii) å ikke avgjøre et krav uten å ha vårt skriftlige samtykke på forhånd; (iii) at de Skadesløse partiene (der de gjelder) kan stille seg imot ethvert krav og at du skal samarbeide på alle rimelige forespørsler om informasjon og assistanse i forhold til Kravene.

- Du har retten til å ansette et separat råd i forhold til ethvert Krav og å delta i forsvaret av dette.

- Dersom de Skadesløse partiene (der det gjelder) ikke gir beskjed til deg om at vi har kommet frem til at vi skal ta på oss forsvaret fra Kravet så har du rett til å forsvare Kravet med den rimelighet som er akseptabel for de Skadesløse Partiene, underlagt til det Skadesløse Partiets rett til å anta at deres eneste kostnad og utgift er forsvaret av Kravet før oppgjøret eller avgjørende bestemmelse av dette.

13. Varsel om brudd på Opphavsrett

- Vi respekterer andres immaterielle rettigheter og vi krever at brukere og besøkende av Siden og brukere av Tjenestene til å gjøre det amme. Hvis du tror at noe Brukerinnhold på Siden bryter regler for opphavsrett, eller på annen måte overskrider regler for Opphavsrett så skal du øyeblikkelig gi beskjed til Menneskene bak sidens Opphavsrettsagent ved å gi følgende informasjon:

 • a) Din kontaktinformasjon som må inkludere din fulle e-postadresse, fysiske adresse og telefonnummer;
 • b) Identifisere materialet på Siden som kan være en overtredelse med nok detaljer slik at vi kan lokalisere den på Siden. Du burde inkludere URL-adressen som peker til siden som du mener bryter med Opphavsretten eller en detaljert beskrivelse av hvor vi kan finne det innholdet du mener bryter med opphavsretten;
 • c) En erklæring som sier at personen er ved god tro at materialet det er snakk om ikke er autorisert av eieren av opphavsretten, hans agent eller loven;
 • d) Og en erklæring som sier at informasjonen i meldingen er korrekt og under ed, at parten som klager er autorisert til å opptre på vegne av eieren av en eksklusiv

14. Oppsigelse av Avtalen

- Vi kan si opp Avtalen samt nekte deg din tilgang til Siden og Tjenestene øyeblikkelig og uten advarsel til deg (uten noen finansiell kompensasjon til deg):

 • a) Hvis vi finner det for godt å slutte og tilby våre Tjenester eller Siden eller noen av delene i disse, både generelt, eller spesielt for deg;
 • b) Hvis vi tror at du har brutt noen av Vilkårene i avtalen;
 • c) For hvilken som helst annen logisk grunn som vi synes passer.

15. Gjeldene Lov og Megling

- Ved å besøke eller bruke Siden eller Tjenestene så sier du deg enig i Avtalen og din bruk av Siden og Tjenestene skal styres eksklusivt av de lover som gjelder i Norge uten hensyn til konflikter over ulike lovbestemmelser.

- Hvis det skulle oppstå noe kontrovers, krav eller krangel når det kommer til Avtalen, din bruk av Siden eller Tjenestene (‘krangel’) så skal alle involverte parter snakke sammen og mekle slik at de sammen kan komme frem til en rask og tilfredsstillende løsning.

16. Konfidensialitet

Ved å besøke eller bruke Siden eller ved å bruke Tjenenestene så sier du deg enig i at, med mindre det er uttalt av oss, at du skal holde streng konfidensialitet og du skal ikke avsløre innenfor Avtalen eller på noe tidspunkt etter at det eksisterer noen form for Uenighet eller temaer som dreier seg om noen form for uenighet annet enn til LCIA når en Uenighet eller konflikt skal løses. All informasjon som avsløres i voldgiftsdommen eller på grunn av Voldgiftsdommen (samlet kalt ‘Konfidensiell informasjon’) skal ikke avsløres til noen person eller enhet. Du skal heller ikke bruke eller utnytte, direkte eller indirekte, den Konfidensielle Informasjonen av noen annen grunn enn for å løse en Uenighet i streng konfidensialitet, til de delaktige i voldgiftsdommen, eller for å gi effekt til resultatet av voldgiftsdommen.

Utenom det overforstående så kan du bli bedt om å avsløre slik konfidensiell informasjon hvis det kreves av en lov som du opplyser oss om. Da må du informere og konsultere med os om dette, og samarbeide med oss i ethvert forsøk for å motstå eller minske slike avsløringer eller for å opprettholde en viss orden eller annen forsikring slik at Konfidensiell informasjon fortsatt underligger konfidensielle behandlingsregler.

17. Hele Avtalen

Avtalen inneholder hele avtalen mellom oss og deg når det kommer til din bruk av Siden, Programvaren og Tjenestene, og gjelder over alle andre tidligere avtaler mellom oss og deg når det gjelder de sammen affærene. Du bekrefter at ved å si deg enig i å akseptere Avtalen så har du ikke noen annen garanti elle representasjon annet enn det som står om Menneskene bak siden i Avtalen.

18. Ugyldighet

I den utstrekning loven tillater, skal alle bestemmelser i denne avtalen være separerbare og ingen bestemmelse skal berøres av ugyldigheten av en annen bestemmelse.

19. Uopprettelig skade

Du anerkjenner og sier deg enig i at dine brudd på en del av Avtalen kan forårsake uopprettelig skade på oss. Uten at det skal gå utover noen andre rettigheter eller midler som vi har og uansett noe annet som står i motsetning til Avtalen så anerkjenner du og sier deg herved enig i at skader ikke vil være et tilstrekkelig middel for brudd på bestemmelsene i denne avtalen, og at vi skal ha rett til rettsmidler for påbud, spesifikk ytelse og annen rettferdig lettelse for ethvert truet eller faktisk brudd på bestemmelsene i denne avtalen, og at det ikke er behov for spesielle skader for å håndheve denne avtalen.

20. Gjenlevende bestemmelser

Eventuelle bestemmelsene heri som uttrykkelig eller ved sin natur er nødvendig for å overleve oppsigelse eller utløp av denne avtalen for å oppnå sitt formål, skal så overleve inntil det ikke lenger er nødvendig for dem å overleve for å oppnå dette formålet. Uten å fravike generaliteten til det foregående, skal seksjonene 4, 6, 7 og 10-22 (inklusive) overleve opphør av denne avtalen.

21. Fraskrivelse

Ingen fraskrivelse fra oss av vilkår i avtalen skal tolkes som et frafall av eventuelle foregående eller etterfølgende brudd på vilkårene i avtalen.

Dersom uenigheter i oppstår, så er det den franske versjonen av Servicevilkår som er gjeldene.

22. Tredjeparter

Med mindre noe annet er uttrykket så skal ingenting i denne Avtalen skape eller gi noen rettigheter eller andre fordeler til tredjeparter. Ingenting i Avtalen skal konstrueres slik at det skapes et byrå, partnerskap, tillitsavtale, tillitsforhold eller annen form for fellesforetak mellom deg og oss.

23. Oppdrag

Vi reserverer oss retten til å overføre, tildele, sublisensiere eller pante Avtalen, i sin helhet eller deler av den, uten ditt samtykke: (i) til enheter innenfor samme bedriftsgruppe som Menneskene bak siden; eller (ii) dersom det oppstår en sammenslåing, salg av tilganger eller annen liknende bedriftstransaksjoner der Menneskene bak siden er involvert. Du kan ikke overføre, tildele, sublisensiere eller pante på noen måte noen av dine rettigheter eller forpliktelser under Avtalen.