Search icon
Regler og strategier

Craps Regler: Alle reglene her !

Reglene for craps Reglene for craps

Før man ruller terningen må spilleren plassere sin sats. For å gjøre dette plasserer han en sjetong på bordets oppsett. Hver område vil tillate deg å enten vinne eller tape. Når sjetongene er plassert vil spilleren kaste sin terning.

For å få en god forståelse for i hvilke situasjoner terningen er en vinner eller taper må en vite hva hvert område betyr og hva mulighetene for de ulike satsene er.

Craps krever litt trening og det beste er å øve med gratis penger, noe du kan gjøre i Winpalace Casino.

De ulike områdene på Craps bordet

Spilleren kaster terningen.

 • Hvis han får en 7 eller en 11 vinner han satsen sin.
 • Hvis han får en 2, 3 eller 12 så taper han.
 • Hvis han får en 4, 5, 6, 8, 9 eller 10, så etablerer man et punkt og dealeren plasserer en markør på bordet for å indikere verdien som kom ut.
 • Når et punkt er etablert kaster spilleren terningen gjentagende til han får det nummeret eller treffer 7.
 • Hvis han deretter får nummeret igjen vinner han omgangen.
 • Hvis han får 7 før han får det etablerte nummeret så taper han.

De ulike satsene I Craps

Her er de ulike typer satser:

 • "Pass": Å satse på at første terning vil treffe 7 eller 11 eller vil etablere punktet. Denne satsen gir en lik utbetaling (1 gang det du satset).
 • "Don't Pass": Å satse på at frste terningen vil enten sette ut kasteren (2, 3 eller 12). Hvis han da treffer 7 eller 11 så taper han, mens hvis han etablerer punktet så vinner han runden hvis han da treffer 7 før han treffer punktet igjen. Dette utbetaler med det samme som du satset (1 til 1).
 • "Come": denne "come" satsen gjelder for retunerende spillere som følge av det første kastet.

  Hvis terningen viser 7 eller 11 så er det en vinner.

  Hvis terningen viser 2, 3 eller 12, så tapes omgangen.

  Hvis terningen viser 4, 5, 6, 8, 10, så blir dette tallet "come" punktet og dealeren putter satsen i den boksen som korresponderer til nummeret.

  Hvis kasteren da ruller "come" punktet igjen før han treffer 7 så vinner han omgangen. Dette punktet forblir helt til 7 eller "come" punktet treffer. Denne satsen gir en utbetaling på 1:1.
 • "Don't Come": en sats i likhet med "Don't Pass Line Bet" men plasseres etter første terningskast. Spilleren satser på at den totale summen av terningen ved neste kast blir 2 eller 3. Hvis dette er tilfellet vinner han en gang det han satset. Hvis totalen er 7 eller 11 taper han ongangen. Hvis totalen er 12 får hand et han satset tilbake. Hvis totalen er 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 må kasteren kaste igjen til han får enten 7 eller den tidligere "come point". Hvis han får 7 før Come Point, vinner han omgangen. Hvis han får den samme totalen igjen så taper han.
 • "Odds" (oddetall): dette er en tilleggssats til en av de 4 nevnt tidligere. Den kan plasseres etter første terningskast.
 • "Field": denne satsen seirer hvis neste terningkast viser 2, 3, 4, 9, 10, 11 eller 12. For 3, 4, 9, 10 eller 11, vinner man 1 gang det man satset. Hvis det blir 2, vinner man 2:1, hvis det er en 12, vinner man 3:1.
 • "Big 6" (Sor 6): Stor 6 vinner om en sekser kommer før en 7. Dette utbetaler 1:1.
 • "Big 8" (stor 8): Stor 8 vinner om en åtte kommer før en 7. Dette utbetaler 1:1.
 • "Place": 2 vslg. Enten så satser en på at 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 kommer før en 7, eller vice versa.
 • "7": vinner om en 7 kommer ved neste kast. Dette har en utbetaling på 4:1.
 • "11": Vinner om en 11 kommer ved neste kast. Dette har en utbetaling på 15:1.
 • "Craps": Vinner om en Craps kommer ved neste kast (det vil si en 2, 3 eller 12) Dette utbetaler 7:1.
Del gjerne dette innlegget
om du likte det!
Mer... Mindre

Nå som du er kjent med reglene, hvorfor ikke forbedre dine craps ferdigheter ved å lese en annen interessant artikkel fra listen under: